Imprimare

Anunt publicitar: Lansare procedura achizitie materiale de promovare - iunie 2012

SC RomActiv Business Consulting SRL anunță lansarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție materiale de promovare.

Se solicită ofertă pentru achizitia de:

  • Afise A3 – 10.000 buc
  • Fluturași – 150.000 buc
  • Scrisori de informare – 50.000 buc
 

Sursele de finanțare ale contractului de achiziție:

SC RomActiv Business Consulting SRL a demarat în data de 2 decembrie 2010 proiectul strategic „Antreprenoriatul non-agricol rural, şansă a dezvoltării sustenabile a zonelor rurale”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 83 „Mediul rural – oportunităţi de ocupare”, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, în conformitate cu contractul de finanţare POSDRU/83/5.2/S/58176.

Procedura de atribuire a contractului: procedura de cercetare a pietei – studiu de piata "Conform instructiunii AM POS DRU nr. 26/31.08.2010-Anexa 1".

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Termen limită de depunere a ofertelor: 05.07.2012, ora 12.00

Adresa unde se primesc ofertele: Str. Maria Rosetti, nr. 34, parter, cod postal 020487, București, sector 2, România.

Documentația necesară intocmirii ofertelor se poate obtine gratuit in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului de la sediul societății sau pe e-mail. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati.

 

Contact: SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL

Adresa: Str. Maria Rosetti, nr. 34, parter, cod postal 020487, București, sector 2, România.

Persoana de contact: Onofrei Radu Mihai – reprezentant legal

Telefon: 0722.612.314/ 021.210.43.49; Fax: 021. 210.43.49/0372.870.806

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; web: www.romactiv.ro