Imprimare

Anunt achizitie papetarie si accesorii birou

SC RomActiv Business Consulting SRL anunță lansarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție papetarie si accesorii de birou:

Anunt de licitatie:
Achizitie papetarie si accesorii de birou

1.Numele beneficiarului: SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL

2.Informatii generale cu privire la achizitor:

Sediu: Str. Maria Rosetti, nr. 34, parter, cod postal 020487, București, sector 2, România.

Date de contact reprezentant legal: Onofrei Radu Mihai – reprezentant legal, Telefon: 0722.612.314/ 021.210.43.49; Fax: 021. 210.43.49 / 0372.870.806

3.Denumirea proiectului si a contractului:Antreprenoriatul non-agricol rural, şansă a dezvoltării sustenabile a zonelor rurale”, contract de finantare nr. POSDRU/83/5.2/S/58176.

Sursele de finantare ale contractului de achizitie: Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 83 „Mediul rural – oportunităti de ocupare”, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2. „Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea fortei de muncă”

4.Obiectul contractului de achizitie: papetarie si accesorii de birou

5.Locul de livrare a produselor: Str. Maria Rosetti, nr. 34, parter, cod postal 020487, București, sector 2, România si celelate locatii prevazute in documentatia de atribuire.

6.Tipul si durata contractului(de achizitii): achizitie produse, maxim 31.05.2013

7.Valoarea estimata: 38.000 lei fara TVA

8.Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

9.Data si ora limita de depunere a ofertelor: 14.03.2013, ora 12:00

10.Data si ora deschiderii ofertelor: 14.03.2013, ora 13:00

11.Adresa la care se transmit ofertele: Str. Maria Rosetti, nr. 34, parter, cod postal 020487, București, sector 2, România.

12.Locul de obtinere a documentatiei de atribuire: Str. Maria Rosetti, nr. 34, parter, cod postal 020487, București, sector 2, România.

13.Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia necesară intocmirii ofertelor se poate obtine gratuit in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului de la sediul societătii sau pe e-mail.

14.Cursul de schimb leu/euro aplicabil in evaluare – cursul BNR din data de 08.03.2013, 1 euro = 4,3524 lei.

Pentru informatii suplimentare legate de contract va rugam sa ne contactati:

Adresa: Str. Maria Rosetti, nr. 34, Parte, cod postal 020487, București, sector 2, România.

Persoana de contact: Onofrei Radu Mihai – reprezentant legal, Telefon: 0722.612.314/ 021.210.43.49; Fax: 021. 210.43.49 / 0372.870.806

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Web: www.romactiv.ro

 București – 08.03.2013
Ataşamente:
FişierMărime fişier
Download-ează fișierul (Anunt_achzitie_papetarie_martie_2013.pdf)Anunt_papetarie_accesorii_birou353 Kb