Imprimare

CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU AUTORITĂȚI PUBLICE LOCALE ȘI CENTRALE

Fiind preocupați în permanență de oportunități de dezvoltare, din 2008 oferim servicii de consultanță pentru elaborarea și implementarea de strategii de dezvoltare locală. Abordăm problemele cu care se confruntă comunitatea, precum și noile oportunități de dezvoltare, în strânsă concordanță cu potențialul deja existent, formulând direcții viabile de dezvoltare locală.
Exercițiul financiar European 2014-2020 reprezintă o provocare și totodată o oportunitate pentru administrațiile publice locale pentru realizarea proiectelor de investiții necesare dezvoltării comunității, de aceea, oferim inclusiv asistență pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală și a portofoliului de proiecte, în funcție de nevoile și prioritățile de dezvoltare locală, cu identificarea potențialelor surse de finanțare nerambursabilă.
Portofoliul companiei noastre pentru această categorie de servicii cuprinde:
- elaborarea strategiei de dezvoltare a județelor Dâmbovița, Bihor și Arad
- elaborarea de strategii de dezvoltare locală pentru peste 40 de orașe și comune din România.
  referințe:
  Strategia de dezvoltare a comunei Ibănești - jud. Mureș
  Strategia de dezvoltare a orașului Găești - jud. Dâmbovița
  Strategia de dezvoltare a oraşului Ştei - jud. Bihor
  Strategia de dezvoltare a oraşului Iernut - jud. Mureş
  Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Toplița, Județul Harghita

NOU BROȘURA PORTOFOLIU BENEFICIARI PUBLICI blue-pointer-finger 

Consiliere și asistență tehnică pentru dezvoltare strategică și instituțională
Expertiza noastră ca urmare a experienței în elaborarea strategiilor de dezvoltare locală a fost fructificată prin elaboarea unui Manual de orientare socio-economică în cadrul Proiectului Completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii în România (CESAR), finanțat prin Banca Mondială. Manualul reprezintă un instrument de referință pentru formarea specialiștilor care oferă servicii de orientare socio-economică, fiind un rezumat al cunostințelor de care are nevoie consultantul socio-economic în activitatea pe care o desfașoară. Manualul poate fi utilizat atât de consultanți în scopul auto-instruirii cât și de formatori ca bază pentru dezvoltarea de programe de instruire.

Externalizarea activităților și expertiza activității AM / OI
Începând cu anul 2011 suntem implicați în contracte de asistență tehnică pentru Autorități de Management și Organisme Intermediare, oferind servicii de suport și externalizare a activităților de evaluare proiecte, verificare administrativă a cererilor de rambursare și efectuare a vizitelor de monitorizare și control.
Printre beneficiarii serviciilor noastre se numără AM POS CCE, OI IMM, AM PODCA și MFE.