Imprimare

CONSULTANȚĂ PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ (PUBLIC / PRIVAT)

Pornind de la oportunitățile de business și sursele de finanțare existente, prin serviciile de consultanță oferite, venim în întâmpinarea companiilor care își propun proiecte de investiții în domeniul industrial, agro-alimentar sau al serviciilor.

Specialiștii noștri de dezvoltare a afacerilor identifică soluțiile optime de finanțare și acordă sprijin solicitanților în realizarea planurilor de investiții și a studiilor de fezabilitate, contribuind la valorificarea ideii de business a acestora.

Prin echipa noastră de manageri de proiect, acompaniem clienții antreprenori, în implementarea cu succes a proiectelor propuse.

Avem experiența a peste 600 de proiecte de investiții private, pentru care am elaborat documentațiile pentru obținerea finanțării și la a căror implementare am contribuit.
referință: construire anexă exploatație agricolă în domeniul creșterii păsărilor ouătoare / FEADR M.121

Sprijinim de asemenea autoritățile publice din România, în eforturile lor de modernizare și dezvoltare a infrastructurii și serviciilor publice locale, prin servicii complete în vederea obținerii fondurilor necesare (studii de fezabilitate, studii de oportunitate, analize cost-beneficiu, cereri de finanțare etc.) și prin asigurarea serviciilor de management pentru concretizarea proiectelor acestora (consultanță în domeniul achizițiilor publice, managementul contractului de finanțare, managementul contractelor cu furnizorii, raportare către finanțatori, monitorizare și control).

În perioada de programare 2007 - 2013 am contribuit la finanțarea și/sau implementarea de proiecte publice în valoare de peste 300 mil. € în domeniile: infrastructura de transport, rețele de alimentare cu apă și canalizare, infrastructura de sănătate publică, infrastructura socială și educațională, dezvoltare urbană și infrastructura pentru dezvoltarea mediului de afaceri.