Imprimare

CONSULTANȚĂ PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ (PUBLIC / PRIVAT)

Pornind de la oportunitățile de business și sursele de finanțare existente, prin serviciile de consultanță oferite, venim în întâmpinarea companiilor care își propun proiecte de dezvoltare în domeniul industrial, agro-alimentar, turism sau al serviciilor.

Servicii de consultanta si asistenta pentru beneficiari privati
 • elaborare plan de afaceri si anexe aferente
 • elaborare studii de fezabilitate
 • elaborare studii de piata si/sau strategii de marketing
 • elaborarea documentatiei aferente proiectului conform cerințelor procedurale ale finanțatorului, inclusiv realizarea previziunilor economico – financiare (venituri, cheltuieli, fluxuri de numerar, indicatori financiari)
 • consultanta pentru intocmirea dosarului Cererii de finantare (inclusiv anexe) si pentru depunerea on-line a proiectului
 • asistenta pe timpul perioadei de evaluare, inclusiv asistenta la vizitele la fata locului
 • elaborarea documentatiei pentru obtinerea unui credit necesar cofinantarii proiectului
 • asistenta la intocmirea si depunerea documentelor necesare pentru etapa de contractare
 • consultanta in domeniul managementului de proiect privind realizarea rezultatelor propuse si contractate
 • asistenta pentru administrarea contractului de finantare, privind respectarea alocarilor bugetare si a duratei de implementare
 • asistenta tehnica si consultanta pentru derularea procedurilor de achizitie
 • servicii de consultanta si managementul proiectului de investitii pe toata perioada derularii proiectului de investitii (inclusiv rapoarte tehnice, financiare, acte aditionale si cereri de plata)
Sprijinim de asemenea autoritățile publice din România, în eforturile lor de modernizare și dezvoltare a infrastructurii și serviciilor publice locale, prin servicii complete în vederea obținerii fondurilor necesare (studii de fezabilitate, studii de oportunitate, analize cost-beneficiu, cereri de finanțare etc.) și prin asigurarea serviciilor de management pentru concretizarea proiectelor acestora (consultanță în domeniul achizițiilor publice, managementul contractului de finanțare, managementul contractelor cu furnizorii, raportare către finanțatori, monitorizare și control).

Servicii de consultanta si asistenta pentru autoritati publice
 • elaborare studii de fezabilitate conform HG907
 • elaborarea documentatiei aferente proiectului conform cerințelor procedurale ale finanțatorului, inclusiv realizarea previziunilor economico – financiare (analiza financiara, indicatori financiari, analiza de risc)
 • consultanta pentru intocmirea dosarului Cererii de finantare (inclusiv anexe) si pentru depunerea on-line a proiectului
 • asistenta pe timpul perioadei de evaluare, inclusiv asistenta la vizitele la fata locului
 • asistenta la intocmirea si depunerea documentelor necesare pentru etapa de contractare
 • consultanta in domeniul managementului de proiect privind realizarea rezultatelor propuse si contractate
 • consultanta si asistenta in domeniul achiztiilor publice pentru achiztiile din cadrul proiectelor
 • servicii de consultanta si managementul proiectului de investitii pe toata perioada derularii proiectului de investitii (inclusiv rapoarte tehnice, financiare, acte aditionale si cereri de plata)