Imprimare

Portofoliu privat

În cei peste 13 ani de activitate RomActiv Business Consulting a realizat un numar de peste 600 de proiecte private finanțate din fonduri nerambursabile în valoare de peste 300 de milioane de euro, proiecte depuse și finanțate în cadrul mai multor programe de finanțare nerambursabilă:

Programul SAPARD - Peste 40 de proiecte în valoare totală de peste 17 milioane de euro

Programul IMPACT - 17 proiecte ce au presupus realizarea de documentații specializate (planuri de afaceri, studii de fezabilitate, etc) în valoare de peste 20 de milioane de euro

Programul FEADR (Măsurile 121, 123, 312, 313 și N578/2009) - Peste 120 de proiecte de investiții în mediul rural în valoare eligibilă de peste 68 de milioane de euro
referințe: construire anexă exploatație agricolă în domeniul creșterii păsărilor ouătoare

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 (Axele Prioritare 1, 2, 3 și 4) – Peste 80 de proiecte în valoare de 95 de milioane de euro

Programul Operațional Regional 2007-2013 (Domeniile Majore de Intervenție 4.3 și 5.2) – Peste 30 de proiecte de investiții având o valoare eligibilă de peste 7,5 milioane de euro

Schemele de minimis reglementate prin HG 1164/2007 și HG 274/2013 – Peste 55 de proiecte de investiții în valoare totală de aproximativ 8,4 milioane de euro

Proiectele realizate pentru clienții entități private ai societății reprezintă motorul principal al activității noastre, pentru perioada de programare 2014-2020 propunându-ne realizarea unui număr de cel puțin 500 de proiecte de investiții private în valoare totală de peste 200 de milioane de euro. NOU Proiecte elaborate:

• Programul National Dezvoltare Rurala 2014-2020 (Domeniile Majore de Intervenție 4.1, 4.1a, 4.2, 6.2 și 6.4) – Peste 50 de proiecte de investiții având o valoare eligibilă de peste 40 milioane de euro

• Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 
(Axa 1)3 proiecte de investiții având o valoare eligibilă de peste 2,98 milioane de euro