Imprimare

Portofoliu public

Implicarea noastră în realizarea de proiecte pentru entități publice a început în anul 2006, odată cu demararea Programului IMPACT, program prin care am contribuit la realizarea de documentații specializate pentru obținerea de finanțări nerambursabile de către entități publice în perioada de programare 2007-2013.

1 RomActiv Business Consulting a contribuit la elaborarea și implementarea unui număr de peste 90 de proiecte pentru entități publice finanțate din fonduri nerambursabile în valoare de peste 350 de milioane de euro, în cadrul mai multor programe de finanțare nerambursabilă:

Programul IMPACT - 18 proiecte ce au presupus realizarea de documentații specializate în valoare de peste 70 de milioane de euro

Programul FEADR (Măsurile 125 și 322) - peste 30 de proiecte de infrastructură publică în mediul rural în valoare eligibilă de peste 70 de milioane de euro

Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative - 5 proiecte în valoare de peste 1 milion de euro
   referință: strategia de dezvoltare a jud. Dâmbovița

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 - peste 15 proiecte în valoare de peste 35 de milioane de euro

Programul Operațional Regional 2007-2013 - peste 40 de proiecte de investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii urbane, având o valoare eligibilă de peste 200 de milioane de euro
  referință:
  > Reabilitarea și modernizarea Spitalului Județean Dâmbovița
  > Reabilitarea monumentului istoric Cetatea Sucidava din orasul Corabia - Olt și introducerea în circuitul turistic
  > Consolidare, restaurare şi conservare Arcul de Triumf - Bucureşti
  > Lucrări de modernizare a infrastructurii S.C. Moreni Parc Industrial S.A. - Dâmbovița
  > Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „A” a Zonei de Acţiune Urbană din municipiul Târgoviște - Dâmbovița


Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013 - 3 contracte de asistență tehnică în valoare totală de peste 1,5 milioane de euro încheiate cu autorități responsabile pentru gestionarea fondurilor nerambursabile europene

NOU BROȘURA PORTOFOLIU BENEFICIARI PUBLICI blue-pointer-finger 

n.b. instituții publice locale au apelat la serviciile noastre pentru elaborarea de strategii de dezvoltare locală, din bugetele proprii - peste 15 proiecte.
referințe:
 > Strategia de dezvoltare a comunei Ibănești - jud. Mureș
 > Strategia de dezvoltare a orașului Găești - jud. Dâmbovița
 > Strategia de dezvoltare a oraşului Ştei - jud. Bihor
 > Strategia de dezvoltare a oraşului Iernut - jud. Mureş
 > Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Toplița, Județul Harghita


2 În plus, am participat la realizarea Proiectului „Completarea Sprijinului Financiar acordat de Uniunea Europeană pentru Restructurarea Agriculturii în România” (CESAR) inițiat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și derulat în perioada 2010-2014:

• Elaborarea unui „Manual de Orientare Socio-Economică” în perioada 2010-2011 – utilizat pentru instruirea persoanelor care oferă servicii de consultanță socio-economică – și actualizarea acestuia în anul 2013

• Înființarea și gestionarea unor Centre de Orientare Socio-Economică (C.O.S.E.) în perioada 2011-2014 în județele Argeș, BihorDâmbovița, Olt, Mureș și Teleorman – în această perioadă am consiliat un număr de peste 3.000 de persoane ocupate în mediul rural în vederea creșterii veniturilor obținute din activitățile agricole

• Elaborarea unui număr de 20 de proiecte standard pentru solicitanții care au depus proiecte pentru dezvoltarea de ferme mici în cadrul PNDR 2007-2013: descarcă modele standard (152MB)