Imprimare

Programul Național de Dezvoltare Rurală - PNDR

PNDR 2014-2020 conține măsuri ce vizează dezvoltarea rurală în România, ţinând seama atât de realităţile socio-economice ale ţării noastre şi implicit ale spațiului rural, cât şi de Politica Agricolă Comună (PAC 2020).

PNDR 2014-2020 contribuie la consolidarea dezvoltării pe termen mediu şi lung a sectorului agricol şi a mediului rural, începută odată cu aderarea României la Uniunea Europeană şi susţinută prin PNDR 2007-2013.

Obiectivele principale ale Programului Național de Dezvoltare Rurală se referă la:
 • Creșterea competitivității agriculturii;
 • Gestionarea durabilă a resurselor naturale și schimbările climatice;
 • Dezvoltarea rurală echilibrată, reducând decalajele economice și sociale dintre diverse zone ale țării;
 • Investiții necesare îmbunătățirii performanțelor economice și de mediu ale exploatațiilor agricole.
Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014-2020:
 • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesarea produselor agricole;
 • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
 • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale și crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural;
 • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
 • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale;
 • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat.

În activitatea noastră de consultanţă, ne axăm pe următoarele măsuri de finanțare ale PNDR:
[fiecare link are trimitere la fișa de prezentare corespunzătoare]

 • Investiţii în exploataţii agricole PNDR_M 4_SM 4.1
 • Investiţii în exploataţii pomicole PNDR_M 4_SM 4.1a
 • Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole PNDR_M 4_SM 4.2
 • Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol PNDR_M 4_SM 4.2 a
 • Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice PNDR_M 4_SM 4.3
 • Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri PNDR_M 6_SM 6.1
 • Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale PNDR_M 6_SM 6.2
 • Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici PNDR_M 6_SM 6.3
 • Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole PNDR_M 6_SM 6.4 >> catre pagina specifica
 • Schema pentru micii fermieri PNDR_M 6_SM 6.5
 • Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol PNDR_M 9_SM 9.1
 • Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol PNDR_M 9_SM 9.1a