Imprimare

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD

POAD 2014-2020 este programul operaţional care sprijină distribuirea de alimente şi asistenţă materială de bază, pentru persoanele cele mai defavorizate.

În structurarea programului de finantare sunt avute în vedere următoarele tipuri de dezavantaje materiale:
  • P1 - deprivare alimentară (lipsa alimentelor de bază)
  • P2 - precaritate materială de bază la copii (lipsa materialelor școlare)
fișa de prezentare