Imprimare

Programul Operațional Competitivitate - POC

Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020 este elaborat pentru a răspunde recomandărilor în ceea ce privește aplicarea măsurilor structurale pentru promovarea creșterii economice și a competitivității, având în vedere că România se confruntă cu o serie de provocări în ceea ce privește competitivitatea economică, cu o productivitate scăzută în industrie și servicii. Provocări majore includ infrastructura subdezvoltată de transport și TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor), un mediu de afaceri fragil și sprijin redus pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI).

Programul Operațional Competitivitate își propune să sprijine intervenții în domeniile TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) și CDI (Cercetare – Dezvoltare - Inovare) și este menit să fie unul dintre factoriicheie care să răspundă nevoilor de intervenție în ceea ce privește îmbunătățirea accesului și utilizării de tehnologii informaționale și de comunicare de calitate, precum și consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării, cu scopul de promovare a competitivității economice și dezvoltării locale.

POC răspunde în primul rând provocării de dezvoltare Competitivitate și Dezvoltare locală. Complementar, acesta va contribui, la atingerea obiectivelor în ceea ce privește provocările de dezvoltare Oamenii și societatea, Infrastructură și Administrație și guvernare, poziționânduse astfel ca un factor care să permită intervenții orizontale în economie și societate și care să acționeze prin intermediul a doi vectori CDI și TIC în scopul de a diminua sau elimina problemele și, implicit, pentru a atingere obiectivele asumate de România în ceea ce privește Strategia Europa 2020: o strategie europeană pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

[fiecare link are trimitere la fișa de prezentare corespunzătoare]

Acțiunea 1.1.4 – Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD
Acțiunea 1.2.1  Proiecte CDI pentru Spin-off-uri