Imprimare

Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM

POIM 2014-2020 susține două din provocările menţionate (domeniile Infrastructură şi Resurse) în cadrul temelor prioritare europene stabilite prin Strategia Europa 2020:
Obiectiv Tematic 7 - Promovarea transportului sustenabil şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore;
Obiectiv Tematic 6 - Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
Obiectiv Tematic 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi managementul riscurilor;
Obiectiv Tematic 4 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele.

POIM 2014-2020 cuprinde 7 Axe Prioritare (AP). În activitatea noastră de consultanţă, ne axăm pe măsurile de finanțare din linkurile de mai jos.
[fiecare link are trimitere la fișa de prezentare corespunzătoare]

Transport:

Mediu:

Eficienţă Energetică: