Imprimare

POR - Axa 2: Îmbunătăţirea competitivităţii IMM

Prioritate de investiții 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
 
Obiectiv specific - Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate
 
Alocare financiară AP 2.2
- 31,4 mil. Euro pentru regiunea Nord Est
- 36,6 mil. Euro pentru regiunea Vest
 
Depunere proiecte
Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 24 decembrie 2019, ora 12:00
Data și ora inchiderii cererii de proiecte: 24 martie 2020, ora 12:00
 
Ajutor financiar nerambursabil
Valoarea finanțării nerambursabile poate fi între 200.000 eur - 1 mil. eur
Rata de finanţare nerambursabilă acordată nu poate depăşi, în cazul componentei de ajutor de stat și în funcție de categoria IMM a solicitantului
Microîntreprinderi și întreprinderi mici (cu 0 – 49 salariați):
▪ 55% pentru proiectele care se realizează în regiunea Vest;
▪ 70% pentru proiectele care se realizează în regiunea Nord Est.
Întreprinderi mijlocii (cu 50 – 249 salariați):
▪ 45% pentru proiectele care se realizează în regiunea Vest;
▪ 60% pentru proiectele care se realizează în regiunea Nord Est.
 
Solicitanți eligibili
Societăți sau societăți cooperative care se încadrează în categoria:
▪ Microîntreprinderi, întreprinderi mici1 şi mijlocii non-agricole din mediul urban2
▪ Întreprinderi mijlocii3 non-agricole din mediul rural
 
Activități eligibile
Ajutor de stat regional pentru investiții pentru:
▪ Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii
▪ Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line
Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale:
▪ Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție
▪ Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție
▪ Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție.
Proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat.
Ajutor de minimis (maxim 20% din valoarea eligibila totala a proiectului) pentru
▪ Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății
▪ Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant)