Imprimare

StartActiv NORD EST


PROIECT POCU/82/3.7/105760 PROGRAM INTEGRAT DE STIMULARE A ANTREPRENORIATULUI IN MEDIUL URBAN DIN REGIUNEA NORD EST

start-activ-2-nord-est Web: www.ne.start-activ.ro
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FB: https://www.facebook.com/StartActiv-Nord-Est-336976520119860

RomActiv Business Consulting SRL, în calitate de Lider, în parteneriat cu Agenția pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași, a demarat în data de 15 ianuarie 2018 proiectul „Program integrat de stimulare a antreprenoriatului in mediul urban din Regiunea Nord Est”- cod SMIS 2014+: 105760.

Proiectul este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 în cadrul apelului de proiecte nr. 82/3/7 „România Start Up Plus”, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv Specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.

Proiectul este implementat în Regiunea Nord Est, respectiv județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și are o durată de 36 luni.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 17.679.248,40 lei, din care 16.231.789,15 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul are ca obiectiv general implementarea unui program integrat de informare, instruire, consiliere, asistență și alte servicii suport pentru promovarea și dezvoltarea culturii antreprenoriale și manageriale ale viitorilor intreprinzători, în scopul înființării de noi intreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban, contribuind astfel la dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă în Regiunea Vest.

Activitățile proiectului includ:
 • Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, la metodologia de selecție a grupului țintă, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului
 • Selectarea grupului țintă și derularea programului de formare antreprenorială
 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
 • Efectuarea stagiilor de practică
 • Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/mentorat
 • Finanțarea cu maxim 40.000 euro a planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
 • Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
 • Realizare unui studiu privind mediul antreprenorial la nivel regional
Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate:
 • stimularea potențialului antreprenorial a minim 330 de persoane pentru demararea de mici afaceri în zona urbană
 • înființarea și dezvoltarea a minim 73 de intreprinderi generând pe termen lung creșterea veniturilor locale și regionale
 • creșterea nivelului de ocupare prin crearea de noi locuri de muncă (minim 146) și reducerea disparităților teritoriale
Ataşamente:
FişierMărime fişier
Download-ează fișierul (2. Anexa 2. Flyer-start-activ-nordest.pdf)2. Anexa 2. Flyer-start-activ-nordest.pdf1871 Kb
Download-ează fișierul (Afis-StartActivNE.jpg)Afis-StartActivNE.jpg439 Kb
Download-ează fișierul (Material site si pag Facebook RBC_POCU 105760 (Nord Est).pdf)StartActiv Nord Est328 Kb